Energieffektivitet genom myndighetsutövning

Förbättrad energieffektivitet genom konsekvent myndighetsutövning.

Kommunens möjligheter att styra utvecklingen inom detta mål är främst genom en konsekvent myndighetsutövning som i alla frågor beaktar klimatproblematiken.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Vid handläggning av ett bygglovsärende ser kommunen till så att gällande energikrav följs och genom rådgivning ser myndigheten gärna att man uppnår bättre nivå än vad lagen kräver.

Ansvarig organisation: Byggnadsnämnden

Drivs med Miljöbarometern