Energieffektivitet genom information och rådgivning

Förbättrad energieffektivitet genom information och rådgivning.

Kommunens möjligheter att styra utvecklingen inom detta mål är främst att genom information och rådgivning påverka kommunens näringsliv och invånare. Den kommunala energi- och klimatrådgivningens förmåga att kommunicera budskapet är av stor betydelse.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Under våren 2014 arrangerades Solar Energy Days i samarbete med andra kommuner. Det omfattade en utställning med solceller och hybridbilar och även en föreläsning om solenergi. Under hösten har Energimyndighetens projekt EPBD2 påbörjats. Det handlar om rådgivning till ett antal utvalda fastigheter som har ett stort värmesystem och stora ventilationssystem. Projektet kommer att fortgå även under 2015.

Under 2013 genomförde Energi- och klimatrådgivningen flera olika aktiviteter. I mars deltog man som utställare på Lantbruksmässan i Skaraborg. I maj genomfördes ett arrangemang i samband med European Solardays. Det inbegrep ”Solsafari” med öppet hus på solvärmeanläggningar och utställning samt föredrag om solenergi/solceller i stadshuset. I september var Energi- och klimatrådgivningen utställare på Villamässan i Arena Skövde. Under våren och hösten deltog man även i projektet Uthållig idrott. Idrottsföreningar fick då möjlighet att kartlägga sin energiförbrukning med råd om effektivisering samt möjlighet att söka stöd för åtgärder.

Ansvarig organisation: Byggnadsnämnden

Drivs med Miljöbarometern