Energieffektivitet genom energikrav

Förbättrad energieffektivitet genom strängare energikrav vid markanvisning.

Kommunen kan vid markanvisning ställa krav på energieffektivitet som går längre än kraven enligt byggreglerna.

Åtgärdsstatus:Inställd Inställd
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

I energi- och klimatplanen angavs att kommunen vid markanvisning bör ställa krav på energieffektivitet som går längre än kraven enligt byggreglerna. Ny lagstiftning har därefter tillkommit som förhindrar kommuner att ställa sådana energikrav på byggherrar. Därmed har åtgärden inte varit möjlig att genomföra.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern