Energianvändning i bebyggelsen

Slutlig energianvändning per invånare i kommunens bebyggelse.

Indikatorn redovisar energianvändningen från hushåll, offentlig verksamhet samt övriga tjänster (bl.a. elförsörjning av kontor, lager och dyl.). Målet handlar om att minska 20 procent per areaenhet mellan åren 1995-2020 men eftersom vi inte har några uppgifter om den totala arean för bebyggelsen i Skövde redovisar vi per invånare istället.

Mätområde Datum Värde
Totalt 1990 15,4
Totalt 1995 15,6
Totalt 2000 13,9
Totalt 2001 16,2
Totalt 2002 16,1
Totalt 2003 16,2
Totalt 2004 15,4
Totalt 2005 15,3
Totalt 2006 15,5
Totalt 2007 15,4
Totalt 2008 14,7
Totalt 2009 15,9
Totalt 2010 17,3
Totalt 2011 14,5
Totalt 2012 14,6
Totalt 2013 14
Hushåll 1990 9,7
Hushåll 1995 8,5
Hushåll 2000 7,8
Hushåll 2001 9
Hushåll 2002 8,6
Hushåll 2003 8,9
Hushåll 2004 8,1
Hushåll 2005 7,9
Hushåll 2006 8,2
Hushåll 2007 8,2
Hushåll 2008 7,9
Hushåll 2009 8,2
Hushåll 2010 8,8
Hushåll 2011 7,7
Hushåll 2012 8
Hushåll 2013 7,7
Offentlig verksamhet 1990 2,7
Offentlig verksamhet 1995 4,2
Offentlig verksamhet 2000 2,9
Offentlig verksamhet 2001 4
Offentlig verksamhet 2002 3,7
Offentlig verksamhet 2003 3,4
Offentlig verksamhet 2004 3,4
Offentlig verksamhet 2005 3,4
Offentlig verksamhet 2006 3,2
Offentlig verksamhet 2007 3,4
Offentlig verksamhet 2008 3,1
Offentlig verksamhet 2009 2,9
Offentlig verksamhet 2010 3,7
Offentlig verksamhet 2011 2,9
Offentlig verksamhet 2012 2,9
Offentlig verksamhet 2013 2,8
Övriga tjänster 1990 3
Övriga tjänster 1995 2,9
Övriga tjänster 2000 3,2
Övriga tjänster 2001 3,2
Övriga tjänster 2002 3,8
Övriga tjänster 2003 3,9
Övriga tjänster 2004 3,9
Övriga tjänster 2005 4
Övriga tjänster 2006 4,1
Övriga tjänster 2007 3,8
Övriga tjänster 2008 3,7
Övriga tjänster 2009 4,8
Övriga tjänster 2010 4,8
Övriga tjänster 2011 3,9
Övriga tjänster 2012 3,7
Övriga tjänster 2013 3,4
Datakälla: SCB

Kommentar

År 2013 var energianvändningen i bebyggelsen per invånare 14 MWh, vilket är en marginell minskning på fyra procent sedan 2012. Energianvändningen från hushållen ligger högst med knappt 8 MWh per person 2013.

Sedan 1995 har energianvändningen i bebyggelsen minskat med 10 procent.

Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget mer osäker. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för tidigare år inte är helt jämförbar.
Drivs med Miljöbarometern