Energianvändning i bebyggelsen

Slutlig energianvändning per invånare i kommunens bebyggelse.

Indikatorn redovisar energianvändningen från hushåll, offentlig verksamhet samt övriga tjänster (bl.a. elförsörjning av kontor, lager och dyl.). Målet handlar om att minska 20 procent per areaenhet mellan åren 1995-2020 men eftersom vi inte har några uppgifter om den totala arean för bebyggelsen i Skövde redovisar vi per invånare istället.

Slutlig energianvändning per invånare i kommunens bebyggelse.
Färgruta Totalt
Färgruta Offentlig verksamhet
Datakälla: SCB
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 1995
Senaste värdet:2,8 MWh/person (2013)
Utgångsvärde:4,2 MWh/person (1995)
Målvärde:12,5 MWh/person (2020)

Kommentar

År 2013 var energianvändningen i bebyggelsen per invånare 14 MWh, vilket är en marginell minskning på fyra procent sedan 2012. Energianvändningen från hushållen ligger högst med knappt 8 MWh per person 2013.

Sedan 1995 har energianvändningen i bebyggelsen minskat med 10 procent.

Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget mer osäker. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för tidigare år inte är helt jämförbar.
Drivs med Miljöbarometern