Energianvändning i bebyggelsen

Energianvändningen i bebyggelsen ska minska med 20 procent.

Energianvändningen i bostäder och lokaler utgör en tredjedel av Sveriges slutliga energianvändning. Det nationella målet är att minska den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet med 20 procent till år 2020 och 50 procent till 2050 i förhållande till användningen 1995.

Kommunens möjligheter att styra utvecklingen inom detta område är främst genom en konsekvent myndighetsutövning som i alla frågor beaktar klimatproblematiken samt genom information och rådgivning påverka kommunens näringsliv och invånare. Den kommunala energi-och klimatrådgivningens förmåga att kommunicera budskapet är av stor betydelse.

Indikatorer

Energianvändning i bebyggelsen

Indikator SEK.G.3.1 Slutlig energianvändning per invånare i kommunens bebyggelse.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1995
Senaste värdet: 14 MWh/person2013
Drivs med Miljöbarometern