Mål för Skövde som geografiskt område

Målen är uppdelade i ett övergripande mål för det geografiska området och därefter delmål. Till delmålen finns även åtgärder kopplade samt indikatorer för att mäta måluppfyllelsen.

Övergripande mål

Utsläpp av växthusgaser

Delmål SEK.G.A Utsläppen av växthusgaser från Skövde kommun 2020 bör per invånare vara 40 procent lägre än utsläppen 1990.
Trend: 1 av 1 Indikator har en positiv trend

Delmål

Förnybar el och fjärrvärme

Delmål SEK.G.1 Produktion av el och fjärrvärme ska baseras på förnybara energikällor.
Trend: 1 av 2 Indikator har en positiv trend1 av 2 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 4 av 5 åtgärder är genomförda4 av 5 åtgärder är genomförda

Förnybara energikällor

Delmål SEK.G.2 Användningen av förnybara energikällor ska öka.
Trend: 1 av 1 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 1 av 5 åtgärder är genomförda1 av 5 åtgärder är genomförda1 av 5 åtgärder är genomförda1 av 5 åtgärder är genomförda

Energianvändning i bebyggelsen

Delmål SEK.G.3 Energianvändningen i bebyggelsen ska minska med 20 procent.
Trend: 1 av 1 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 3 av 4 åtgärder är genomförda3 av 4 åtgärder är genomförda

Samhällsplanering

Delmål SEK.G.4 Samhällsplaneringen ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.
Trend: 4 av 4 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 3 av 4 åtgärder är genomförda3 av 4 åtgärder är genomförda

Rådgivning och information

Delmål SEK.G.5 Rådgivning och information ska bidra till minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.
Trend: 1 av 2 Indikator har en positiv trend1 av 2 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 3 av 4 åtgärder är genomförda3 av 4 åtgärder är genomförda
Drivs med Miljöbarometern