System och rutiner för uppföljning av körsträckor

Införande av system och rutiner för uppföljning av körsträckor för tjänstefordon.

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

System för inrapportering och registrering av körsträckor finns hos Tekniska förvaltningens Arbetsavdelning på de fordon som leasas från TEFA, vilket är nästan alla kommunala fordon men inte bolag, förbund samt förmånsbilar. Underlag har tagits fram för att eventuellt gå över till elektroniska körjournaler. Detta kräver dock ett förvaltningsövergripande beslut.

Den sammantagna effekten av åtgärderna till delmål "O2 Tjänsteresor" blir att alla tjänsteresor med bil kommer att ske med förnybara drivmedel. Minskade utsläpp av koldioxid ca 1 100 ton/år.

Delansvar: Kommunstyrelsen; Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern