Medvetenhet

Göra kommunanställda medvetna om fördelarna med att tjänsteresor görs med kollektivtrafik.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

Planeringsarbete pågår för att få upp tidtabellsinformation på strategiska platser så som entréhallen i Stadshuset och ytan uppe i kommunfullmäktigesalen. För att uppmärksamma om fördelar med resande med kollektivtrafik planeras även att Västtrafiks reseplanerare läggs upp som en banner på intranätets startsida.

Den sammantagna effekten av åtgärderna till delmål "O2 Tjänsteresor" blir att alla tjänsteresor med bil kommer att ske med förnybara drivmedel. Minskade utsläpp av koldioxid ca 1 100 ton/år.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern