Koldioxidutsläpp från tjänsteresor

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor per årsanställd.

Indikatorn redovisar koldioxidutsläpp från den bränsleförbrukning som har rapporterats in till energieffektiviseringsstödet för kommunens fordon. Privata bilar är inte med här.

Datum Värde
2009 318
2011 237
2012 284
2013 303
2014 291
Datakälla: Data rapporterat till energieffektiviseringsstödet, emissionsfaktorer hämtad från Naturvårdsverket och Värmeforsk.

Kommentar

Koldioxidutsläppen per årsanställd är 291 kg vilket är en minskning med ungefär åtta procent sedan 2009. Koldioxidutsläppen var som lägst 2011, då även andelen miljöbilar var som högst.

Kommunen har långt kvar att nå målet på att koldioxidutsläppen ska vara nära 0 år 2020.
Drivs med Miljöbarometern