Koldioxidutsläpp från tjänsteresor

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor per årsanställd.

Indikatorn redovisar koldioxidutsläpp från den bränsleförbrukning som har rapporterats in till energieffektiviseringsstödet för kommunens fordon. Privata bilar är inte med här.

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor per årsanställd.
Datakälla: Data rapporterat till energieffektiviseringsstödet, emissionsfaktorer hämtad från Naturvårdsverket och Värmeforsk.
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:291 kg/årsanställd (2014)
Utgångsvärde:318 kg/årsanställd (2009)
Målvärde:0 kg/årsanställd (2020)

Kommentar

Koldioxidutsläppen per årsanställd är 291 kg vilket är en minskning med ungefär åtta procent sedan 2009. Koldioxidutsläppen var som lägst 2011, då även andelen miljöbilar var som högst.

Kommunen har långt kvar att nå målet på att koldioxidutsläppen ska vara nära 0 år 2020.
Drivs med Miljöbarometern