It-teknik för distansmöten

Främja användande av IT-teknik för distansmöten.

Tjänsteresornas omfattning torde i viss mån kunna minskas genom att utnyttja möjligheter till distansmöten med hjälp av IT-teknik i högre utsträckning än idag. Detta gäller främst längre tjänsteresor med flyg. Effekterna är emellertid svårbestämda då uppföljning av transportsätt vid tjänsteresor inte görs idag.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

För varje IT-arbetsplats i Skövde kommunorganisation finns funktionen Lync för olika former av realtidskommunikation. Den del av Lync som innebär "onlinemöte" är den som har störst potential att minska miljöbelastningen genom att fysiska resor (lokalt, regionalt eller nationellt) ersätts med "onlinemöten".

Under 2013 genomfördes cirka 1 000 onlinemöten och vid årsskiftet 2013/2014 var antalet cirka 130 onlinemöten per månad. Socialförvaltningen har påbörjat ett projekt för att utöka användandet av Lync, vilket ibland kan nyttjas istället för långa resor. Det finns en stor potential att utveckla resfria mötesformer under förutsättning att systemet är enkelt, lättillgängligt och tekniskt pålitligt med få störningar. För att påverka människors inarbetade mötesvanor krävs en tydlig kommunikation om att tekniken finns, hur den ska användas och varför en styrning mot resfria möten införs.

Den sammantagna effekten av åtgärderna till delmål "O2 Tjänsteresor" blir att alla tjänsteresor med bil kommer att ske med förnybara drivmedel. Minskade utsläpp av koldioxid ca 1 100 ton/år.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern