Elbilar

Underlätta införande av elbilar genom att inleda utveckling mot utbyggd infrastruktur för elbilar, exempelvis genom att inrätta ett antal laddstolpar med parkeringsmöjlighet i kommunen.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

Under 2014 har en publik laddstation färdigställts. Därtill finns publika laddstationer på Gothia Science Park, samt några kommunala laddplatser på kommunverkstaden. En laddstation finns även på Kulturhuset.

År 2014 har Skövde 12 stycken elbilar. En elbil har leasats till Skövde Kulturhus för att kunna hämta kulturhusets post samt för att förbättra de kortare transporterna som tidigare gjordes med egna bilar drivna med bensin eller diesel. Möjligheterna för en mer personbilslik elbil undersöks för att kunna använda denna till mer tjänsteresor inom kommungränsen.

Den sammantagna effekten av åtgärderna till delmål "O2 Tjänsteresor" blir att alla tjänsteresor med bil kommer att ske med förnybara drivmedel. Minskade utsläpp av koldioxid ca 1 100 ton/år.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern