Tjänsteresor

Utsläppen av koldioxid vid tjänsteresor för kommunens räkning ska 2020 vara nära noll.

Det övergripande målet för tjänstefordon och privata bilar som används i tjänsten är att energianvändningen inte ska öka jämfört med 2009. För att minska utsläppen av koldioxid bör fokus ligga på att alla tjänstefordon ska använda förnybara drivmedel.

Indikatorer

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor

Indikator SEK.O.2.1 Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor per årsanställd.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 291 kg/årsanställd2014
Drivs med Miljöbarometern