Andelen miljöbilar, personbilar

Andelen miljöklassade fordon bland kommunens personbilar.

Indikatorn omfattar de kommunala förvaltningarna samt de kommunala bolagens personbilar.

Datum Värde
2009 48,6
2010 68,3
2011 76,2
2012 72,8
2013 71,2
2014 69,2
Datakälla: Skövde kommun

Kommentar

Andelen miljöbilar bland kommunens personbilar var som högst 2011 och har därefter minskat. Andelen är nu 69 procent. Sedan 2009 har andelen ökat med 20 procentenheter. Kommunen har dock inte uppnått målet till 2014 om att alla bilar ska vara miljöbilar.
Drivs med Miljöbarometern