Andelen miljöbilar, personbilar

Andelen miljöklassade fordon bland kommunens personbilar.

Indikatorn omfattar de kommunala förvaltningarna samt de kommunala bolagens personbilar.

Andelen miljöklassade fordon bland kommunens personbilar.
Datakälla: Skövde kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:69,2 % (2014)
Utgångsvärde:48,6 % (2009)
Målvärde:100 % (2014)

Kommentar

Andelen miljöbilar bland kommunens personbilar var som högst 2011 och har därefter minskat. Andelen är nu 69 procent. Sedan 2009 har andelen ökat med 20 procentenheter. Kommunen har dock inte uppnått målet till 2014 om att alla bilar ska vara miljöbilar.
Drivs med Miljöbarometern