Andel förnybara drivmedel

Andelen personbilar som drivs med förnybart bränsle eller el.

Mätområde Datum Värde
Totalt miljöfordon 2009 32,1
Totalt miljöfordon 2010 36,7
Totalt miljöfordon 2011 32,9
Totalt miljöfordon 2012 23
Totalt miljöfordon 2013 21,2
Totalt miljöfordon 2014 22,2
Elfordon 2009 2,4
Elfordon 2010 3
Elfordon 2011 2,6
Bensinhybrider 2012 0,9
Bensinhybrider 2013 0
Etanolfordon 2009 20,3
Etanolfordon 2010 14,9
Etanolfordon 2011 7,4
Etanolfordon 2012 1,4
Gasfordon 2009 9,4
Gasfordon 2010 18,8
Gasfordon 2011 22,9
Gasfordon 2012 20,7
Gasfordon 2013 21,2
Gasfordon 2014 22,2
Datakälla: Skövde kommun, Tekniska förvaltningen

Kommentar

22 procent av personbilarna går på förnybart drivmedel vilket är en marginell ökning sedan året innan. Kommunen har ännu inte uppnått målet på 75 procent. Totalt har kommunen 221 stycken personbilar varav den största delen är dieselbilar (158 stycken).
Drivs med Miljöbarometern