Andel förnybara drivmedel

Andelen personbilar som drivs med förnybart bränsle eller el.

Andelen personbilar som drivs med förnybart bränsle eller el.
Färgruta Totalt miljöfordon
Färgruta Gasfordon
Datakälla: Skövde kommun, Tekniska förvaltningen
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010
Senaste värdet:22,2 % (2014)
Utgångsvärde:18,8 % (2010)
Målvärde:75 % (2014)

Kommentar

22 procent av personbilarna går på förnybart drivmedel vilket är en marginell ökning sedan året innan. Kommunen har ännu inte uppnått målet på 75 procent. Totalt har kommunen 221 stycken personbilar varav den största delen är dieselbilar (158 stycken).
Drivs med Miljöbarometern