Andel förnybara drivmedel

Andelen personbilar som drivs med förnybart bränsle eller el.

Mätområde Senaste värdet Datum
Totalt miljöfordon 22,2 2014
Elfordon 2,6 2011
Bensinhybrider 0 2013
Etanolfordon 1,4 2012
Gasfordon 22,2 2014
Datakälla: Skövde kommun, Tekniska förvaltningen

Kommentar

22 procent av personbilarna går på förnybart drivmedel vilket är en marginell ökning sedan året innan. Kommunen har ännu inte uppnått målet på 75 procent. Totalt har kommunen 221 stycken personbilar varav den största delen är dieselbilar (158 stycken).
Drivs med Miljöbarometern