Miljöbilar

Andelen miljöbilar ska vara 100 procent senast 2014. Av dessa ska minst 75 procent drivas med förnybart bränsle eller el.

Indikatorer

Andelen miljöbilar, personbilar

Indikator SEK.O.C.1 Andelen miljöklassade fordon bland kommunens personbilar.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 69,2 %2014

Andel förnybara drivmedel

Indikator SEK.O.C.2 Andelen personbilar som drivs med förnybart bränsle eller el.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2010
Senaste värdet: 22,2 %2014
Drivs med Miljöbarometern