System och rutiner för miljöanpassad upphandling

Införande av system och rutiner för miljöanpassad upphandling i hela den kommunala verksamheten.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

I oktober 2012 beslutade Kommunstyrelsen om nya riktlinjer för inköp i Skövde kommun. De nya riktlinjerna gällde från och med 1 januari 2013 och innebar bland annat ett tydliggörande av hela den organisation som hanterar kommunens inköp. Organisationen består av totalt ca 500 inköpsutbildade personer. Med god kunskap görs kloka val i inköpsprocessen och tillsammans med grundprincipen att samordna så många inköp som möjligt skapas en effektivitet i kommunens hela anskaffningsprocess. Effektiviteten leder till att resurser frigörs till kärnverksamheterna.

Vid upphandlingar används Miljöstyrningsrådets kriterier för de upphandlingsområden som finns. För inköp utanför avtal krävs fortsatt arbete i form av information till och uppföljning av verksamheterna för att styra mot mer miljöanpassade inköp.

En livsmedelscontroller har anställts för uppföljning av livsmedelsavtalen. Andelen ekologiska livsmedel har ökat markant under 2014.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern