Miljökrav i upphandlingar

Andel upphandlingar där miljökrav ställts

Andel upphandlingar där miljökrav ställts i enlighet med Skövde kommuns Miljöpolicy för upphandling.

Datum Värde
2012 5,9
2013 39
2014 41
Datakälla: Skövde kommuns miljöredovisning

Kommentar

Under 2014 ställdes miljökrav i 21 stycken upphandlingar. Exempel på upphandlingar där miljökrav har ställts är vid upphandling av målarmaterial, trädgårdsmaskiner, reservdelar och möbler. För resterande upphandlingar där inga eller endast få miljökrav har ställts finns det flera orsaker, till exempel att upphandlingarna är tjänsteupphandlingar, beställare som inte är insatta i miljökrav, upphandlingsenheten saknar miljökompetens inom områden där Miljöstyrningsrådet inte har tagit fram några miljökrav samt att resurser saknas för att följa upp att miljökraven efterlevs och att det inte i princip är tillåtet att ställa krav som inte kommer att följas upp.
Drivs med Miljöbarometern