Miljöanpassad upphandling

Upphandling för ökad energieffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser

Den offentliga sektorn är en stor konsument. Genom att utnyttja sin köpkraft och välja energisnåla och miljöanpassade varor och tjänster har sektorn en viktig roll för att bidra till miljödriven teknikutveckling och hållbar produktion. Lagen utgör idag inget hinder för miljöanpassad offentlig upphandling.

Genom att tillämpa miljöanpassad upphandling ges kommunen större förutsättningar att påverka delmålen för den kommunala organisationen, till exempel vad avser miljöfordon, energieffektiv fastighetsutrustning, byggmaterial etcetera. Härutöver är miljöanpassad upphandling ett verkningsfullt medel för att handla upp exempelvis kontorsutrustning och vitvaror.

Att välja energisnål utrustning är särskilt viktigt i lokaler (kontor, skolor, med mera), där datorer och kontorsutrustning står för en tredjedel av elanvändningen. Att välja energisnål utrustning (ventilation och belysning ej inräknad) bedöms kunna minska elanvändningen med ytterligare 10 procent.

Vid upphandling av energikrävande varor och utrustning är det viktigt att beakta den totala kostnaden för olika alternativ. Life Cycle Cost (LCC) används för att underlätta sådana jämförelser och kan även användas för behovsanalys av vilka varor som ska upphandlas. Energiaspekter bör beaktas och LCC bör användas vid all kommunal upphandling.

Drivs med Miljöbarometern