Energisnål teknik

Vid upphandling ska i första hand energisnål teknik väljas för till exempel kontorsutrustning och vitvaror.

Att välja energisnål utrustning är särskilt viktigt i lokaler (kontor, skolor, med mera), där datorer och kontorsutrustning står för en tredjedel av elanvändningen. Att välja energisnål utrustning (ventilation och belysning ej inräknad) bedöms kunna minska elanvändningen med ytterligare 10 procent.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

I samband med upphandling ställs krav enligt Miljöstyrningsrådet (MSR). Utvärderingen av anbud av exempelvis vitvaror sker på totalkostnaden (LCC). Detta innebär att energiförbrukningen är en parameter för att få fram det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Därmed köps energisnålare utrustning in i samband med utbyte av vitvaror. Detta arbetssätt finns inom de områden där utrustning som förbrukar energi upphandlas.

Mer specifikt ska Skövde kommun genomföra följande åtgärder fortlöpande, vilket kommunen sökt och beviljats energieffektiviseringsstöd för (2010-2014):

- Köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Energimyndigheten tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning.

- Köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge.

- Byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i åtgärderna ovan.

Effekten av 10 procent lägre energianvändning för kontorsutrustning innebär minskade utsläpp av växthusgaser med ca 300 ton/år. Effekter av miljöanpassad upphandling på andra områden ingår i övriga delmål.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern