Miljöanpassad upphandling

Upphandling för ökad energieffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser

Den offentliga sektorn är en stor konsument. Genom att utnyttja sin köpkraft och välja energisnåla och miljöanpassade varor och tjänster har sektorn en viktig roll för att bidra till miljödriven teknikutveckling och hållbar produktion. Lagen utgör idag inget hinder för miljöanpassad offentlig upphandling.

Åtgärder

Genomförs kontinuerligtSystem och rutiner för miljöanpassad upphandling

Åtgärd SEK.O.4.a Införande av system och rutiner för miljöanpassad upphandling i hela den kommunala verksamheten.

FörsenadEnergisnål teknik

Åtgärd SEK.O.4.b Vid upphandling ska i första hand energisnål teknik väljas för till exempel kontorsutrustning och vitvaror.
Drivs med Miljöbarometern