Miljöanpassad upphandling

Upphandling för ökad energieffektivitet och minskade utsläpp av växthusgaser

Den offentliga sektorn är en stor konsument. Genom att utnyttja sin köpkraft och välja energisnåla och miljöanpassade varor och tjänster har sektorn en viktig roll för att bidra till miljödriven teknikutveckling och hållbar produktion. Lagen utgör idag inget hinder för miljöanpassad offentlig upphandling.

Indikatorer

Miljökrav i upphandlingar

Indikator SEK.O.4.1 Andel upphandlingar där miljökrav ställts
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2012
Senaste värdet: 41 %2014
Drivs med Miljöbarometern