Lätta lastbilar med förnybara drivmedel

Andelen lätta lastbilar som drivs med förnybart bränsle eller el.

Indikatorn omfattar de kommunala förvaltningarna samt de kommunala bolagens lätta lastbilar.

Mätområde Datum Värde
Totalt miljöfordon 2012 30
Totalt miljöfordon 2013 31
Totalt miljöfordon 2014 27
Elfordon 2012 8,6
Elfordon 2013 8,9
Elfordon 2014 8,6
Etanolfordon 2009 8,2
Etanolfordon 2010 10,4
Etanolfordon 2011 10,4
Etanolfordon 2012 6,5
Etanolfordon 2013 6,7
Etanolfordon 2014 2,9
Gasfordon 2009 8,2
Gasfordon 2010 13,2
Gasfordon 2011 14,2
Gasfordon 2012 15,1
Gasfordon 2013 14,8
Gasfordon 2014 15
Datakälla: Skövde kommun, Tekniska förvatningen

Kommentar

Andelen lätta lastbilar som drivs med förnybart drivmedel eller el är 27 procent vilket är en minskning på fyra procentenheter sedan 2013. Minskningen har främst skett inom etanolfordon. Kommunen har ännu inte uppnått målet om 50 procent till år 2014.
Drivs med Miljöbarometern