Lätta lastbilar med förnybara drivmedel

Andelen lätta lastbilar som drivs med förnybart bränsle eller el.

Indikatorn omfattar de kommunala förvaltningarna samt de kommunala bolagens lätta lastbilar.

Andelen lätta lastbilar som drivs med förnybart bränsle eller el.
Färgruta Totalt miljöfordon
Färgruta Etanolfordon
Datakälla: Skövde kommun, Tekniska förvatningen
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2010
Senaste värdet:2,9 % (2014)
Utgångsvärde:10,4 % (2010)
Målvärde:50 % (2014)

Kommentar

Andelen lätta lastbilar som drivs med förnybart drivmedel eller el är 27 procent vilket är en minskning på fyra procentenheter sedan 2013. Minskningen har främst skett inom etanolfordon. Kommunen har ännu inte uppnått målet om 50 procent till år 2014.
Drivs med Miljöbarometern