Lätta lastbilar med förnybara drivmedel

Andelen lätta lastbilar som drivs med förnybart bränsle eller el.

Indikatorn omfattar de kommunala förvaltningarna samt de kommunala bolagens lätta lastbilar.

Mätområde Senaste värdet Datum
Totalt miljöfordon 27 2014
Elfordon 8,6 2014
Etanolfordon 2,9 2014
Gasfordon 15 2014
Datakälla: Skövde kommun, Tekniska förvatningen

Kommentar

Andelen lätta lastbilar som drivs med förnybart drivmedel eller el är 27 procent vilket är en minskning på fyra procentenheter sedan 2013. Minskningen har främst skett inom etanolfordon. Kommunen har ännu inte uppnått målet om 50 procent till år 2014.
Drivs med Miljöbarometern