Andelen miljöbilar, lätta lastbilar

Andelen miljöklassade fordon bland kommunens lätta lastbilar.

Indikatorn omfattar de kommunala förvaltningarna samt de kommunala bolagens lätta lastbilar.

Andelen miljöklassade fordon bland kommunens lätta lastbilar.
Datakälla: Skövde kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010
Senaste värdet:25 % (2014)
Utgångsvärde:23,6 % (2010)

Kommentar

Andelen miljöklassade lätta lastbilar i Skövde är 25 procent, vilket är en minskning sedan föregående år.
Drivs med Miljöbarometern