Lätta lastbilar och servicebilar

Andelen lätta lastbilar/servicebilar som drivs med förnybart bränsle eller el, ska vara 50 procent senast 2014.

Indikatorer

Andelen miljöbilar, lätta lastbilar

Indikator SEK.O.D.1 Andelen miljöklassade fordon bland kommunens lätta lastbilar.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 25 %2014

Lätta lastbilar med förnybara drivmedel

Indikator SEK.O.D.2 Andelen lätta lastbilar som drivs med förnybart bränsle eller el.
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2012
Senaste värdet: 27 %2014
Drivs med Miljöbarometern