Energianvändningen i byggnader

Energianvändningen i kommunens byggnader ska 2020 vara 20 procent lägre jämfört med 2009. En tredjedel av minskningen ska vara uppnådd till 2014.

Målet avser energianvändning per ytenhet och gäller både användningen av el och värme i byggnader som ägs och förvaltas av kommunala förvaltningar och kommunala bolag. Delmål och åtgärder kommer att följas upp särskilt under perioden 2010–2014 inom ramen för det statliga stödet och motivet för en lägre ambitionsnivå under denna tidsperiod är behov av utveckling av organisation och verktyg för ett samordnat effektiviseringsarbete.

Drivs med Miljöbarometern