Utbyte av energikrävande utrustning

Införande av system och rutiner för löpande utbyte av energikrävande utrustning till utrustning med lägre energibehov.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2012-12-31

Resultat

Detta är en process som genomförs kontinuerligt av Skövde kommun och Skövdebostäder. Skövdebostäder har, inom ramen för sitt miljöledningssystem, en kontinuerlig mätning och uppföljning av energiförbrukningen, de åtgärdar och dokumenterar inom ramen hos berörd avdelning.

Skövde kommun genomför också kontinuerligt utbyte av energikrävande utrustning i sina fastigheter enligt nedan:

Cirkulationspumpar byts till nya pumpar som uppfyller dagens krav på energieffektivitetsindex. Även fläktar byts ut kontinuerligt, äldre asynkronmotorer och repdrifter ersätts med EC-motorer och direktdrift ihop med fläkthjul med bättre verkningsgrader. Byten sker framförallt på de fastigheter med kontinuerlig fläktdrift, som äldreboenden eller bostäder. Behovsstyrd ventilation, till exempel Lindinvent, installeras i större ombyggnadsprojekt. Detta har utförts under 2014 i gymnasieskolan Västerhöjd. I nybyggnadsprojekt installeras behovsstyrd ventilation regelmässigt där så är lämpligt. Under våren 2015 kommer behovsstyrd ventilation installeras i Vasaskolan.
Äldre styrutrustning fasas ut allteftersom och nya styrsystem installeras som erbjuder större möjligheter till optimering av drift av värme och ventilation. Under 2014 har detta gjorts i Helenaskolan, Servicehuset Bagaren och Äldreboendet Käpplundagärde. Utbyte av äldre ventilationslösningar utan värmeåtervinning pågår kontinuerligt. Under 2014 har Norrmalmsskolans gymnastiksal därför fått ny utrustning. Under 2015 kommer torkskåp på förskolor bytas ut till nya torkskåp som är utrustade med värmepump med låg energianvändning.

En minskning av elanvändningen med 30 procent bedöms vara rimlig. Beräknade minskade utsläpp av koldioxid, cirka 3 400 ton/år.

Delansvar: Skövde Företagspark; Skövdebostäder; Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern