Individuell mätning av el- och värmeanvändning

Införande av individuell mätning av el- och värmeanvändning.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Avslutas senast:2015-12-31

Resultat

Individuell mätning av el är genomförd men inte när det gäller värme. Ett bra system saknas idag för detta varvid mätning av värmeanvändning skjuts på framtiden. Åtgärden är därmed endast genomförd vad gäller mätning av el. Under 2013 minskade Skövdebostäder sina koldioxidutsläpp med 90 ton jämfört med 2012.

Den minskade energianvändning beräknas till 10 procent. Minskade utsläpp av koldioxid beräknas till cirka 2 000 ton/år.

Delansvar: Skövdebostäder; Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern