Högre energikrav än gällande byggregler

Tillämpa högre energikrav än kraven enligt gällande byggregler vid uppförande av nya kommunala byggnader.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Skövde bostäder följer en gräns på minst 25 procent lägre energianvändning per kvadratmeter än Boverkets normer. Gränsen gäller även vid byggande av kommunala lokaler.

Åtgärden beräknas ge begränsade potentialer med de kommunala utbyggnader som är aktuella. Detta är främst en åtgärd som stödjer kommunens roll som föredöme och inspiration.

Ansvarig organisation: Byggnadsnämnden

Drivs med Miljöbarometern