Förnybar energi i kommunala byggnader

Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.

Nyckeltalet redovisar förnybara andelar av el, fjärrvärme, fjärrkyla, samt biobränslen.

Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010
Senaste värdet:66 % (2016)
Utgångsvärde:63 % (2010)

Kommentar

I Skövde består stor del av bränslemixen av avfall vilket räknas som 50 procent förnybart. För elen har kommunen räknat på nordisk elmix.
Drivs med Miljöbarometern