Energianvändningen i kommunens lokaler

Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).

Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).
Datakälla: Data inrapporterat till Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2010
Senaste värdet:191 kWh/m2 (2016)
Utgångsvärde:217 kWh/m2 (2010)
Målvärde:223 kWh/m2 (2020)

Kommentar

Skövde hade en stark nedåtgående trend 2011-2013 men har de senaste åren legat på ungefär samma nivå, dock gick energianvändningen uppåt en aning 2016. Sedan 2010 har energianvändningen minskat med 12 procent.
Drivs med Miljöbarometern