Energianvändningen i kommunens bostäder

Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).

Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).
Datakälla: Data inrapporterat till Energimyndigheten
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2012
Senaste värdet:102 kWh/m2 (2016)
Utgångsvärde:114 kWh/m2 (2012)
Målvärde:143 kWh/m2 (2020)

Kommentar

Under 2015 minskade energianvändningen i Skövdes bostäder med nio kWh/kvm jämfört med året innan, vilket motsvarar åtta procent. Sedan 2012 har det skett en minskning på drygt tio procent.
Drivs med Miljöbarometern