Energianvändning i kommunala fastigheter

Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska med 20 procent från 2009 till 2020.

Skövde kommun äger och förvaltar både lokaler och bostäder. Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens lokaler medan Skövdebostäder ansvarar för bostäderna. Målet gäller för el och uppvärmningsenergi sammantaget. Den absoluta huvuddelen av uppvärmningsenergin som används i kommunala lokaler och bostäder är fjärrvärme. Produktionen av fjärrvärme i Skövde är till stor del baserad på förbränning av biobränslen och avfall, vilket ger låga utsläpp av växthusgaser vid produktion av fjärrvärme.

Åtgärder

Genomförs kontinuerligtSystem och rutiner för uppföljning

Åtgärd SEK.O.1.a Införande av system och rutiner för uppföljning av energianvändningen.

Genomförs kontinuerligtUtbyte av energikrävande utrustning

Åtgärd SEK.O.1.b Införande av system och rutiner för löpande utbyte av energikrävande utrustning till utrustning med lägre energibehov.

FörsenadIndividuell mätning av el- och värmeanvändning

Åtgärd SEK.O.1.c Införande av individuell mätning av el- och värmeanvändning.

Genomförs kontinuerligtHögre energikrav än gällande byggregler

Åtgärd SEK.O.1.d Tillämpa högre energikrav än kraven enligt gällande byggregler vid uppförande av nya kommunala byggnader.
Drivs med Miljöbarometern