Energianvändning i kommunala fastigheter

Energianvändningen i kommunala fastigheter ska minska med 20 procent från 2009 till 2020.

Skövde kommun äger och förvaltar både lokaler och bostäder. Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens lokaler medan Skövdebostäder ansvarar för bostäderna. Målet gäller för el och uppvärmningsenergi sammantaget. Den absoluta huvuddelen av uppvärmningsenergin som används i kommunala lokaler och bostäder är fjärrvärme. Produktionen av fjärrvärme i Skövde är till stor del baserad på förbränning av biobränslen och avfall, vilket ger låga utsläpp av växthusgaser vid produktion av fjärrvärme.

Indikatorer

Energianvändningen i kommunens lokaler

Indikator SEK.O.1.1 Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler, uppräknad verksamhetsel (normalårskorrigerat).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 191 kWh/m22016

Energianvändningen i kommunens bostäder

Indikator SEK.O.1.2 Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder (normalårskorrigerat).
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2012
Senaste värdet: 102 kWh/m22016

Elanvändning i kommunala bostäder

Indikator SEK.O.1.3 Inköpt el till kommunala bostäder.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 17 kWh/m22014

Förnybar energi i kommunala byggnader

Indikator SEK.O.1.5 Andelen förnybar energi samt restvärme i kommunala bostäder och lokaler.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2010
Senaste värdet: 66 %2016

Kompletterande indikatorer

Kommunalt nybyggande

Kompletterande indikator SEK.O.1.4 Andel kommunalt nybyggande med högre energikrav än gällande byggregler.
Drivs med Miljöbarometern