Energianvändning kommunens fordon

Energianvändningen för kommunens fordon

Statistiken redovisar energianvändningen från den bränsleförbrukning som har rapporterats in till energieffektiviseringsstödet för kommunens fordon. Privata bilar är inte med här.

Datum Värde
2009 5265
2011 4254
2012 5026
2013 5412
2014 5074
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten.

Kommentar

Energianvändningen för kommunens personbilar och lätta lastbilar har alla år, förutom 2010, legat under energianvändningen för år 2009, vilket är enligt målet. Dock är det exklusive privata bilar vilket målet även omfattar.
Drivs med Miljöbarometern