Energianvändning kommunens fordon

Energianvändningen för kommunens fordon

Statistiken redovisar energianvändningen från den bränsleförbrukning som har rapporterats in till energieffektiviseringsstödet för kommunens fordon. Privata bilar är inte med här.

Energianvändningen för kommunens fordon
Datakälla: Data inrapporterat av kommunen till Energimyndigheten.
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009
Senaste värdet:5074 MWh (2014)
Utgångsvärde:5265 MWh (2009)
Målvärde:5265 MWh (2020)

Kommentar

Energianvändningen för kommunens personbilar och lätta lastbilar har alla år, förutom 2010, legat under energianvändningen för år 2009, vilket är enligt målet. Dock är det exklusive privata bilar vilket målet även omfattar.
Drivs med Miljöbarometern