Energianvändning för tjänsteresor

Energianvändningen vid användning av tjänstefordon och privata fordon i tjänsten ska inte öka till 2020 jämfört med 2009.

Målet avser total användning av drivmedel för tjänstefordon och privata bilar i tjänsten. Anledningen till att inte föreslå en målsättning som innebär minskad användning är att det krävs förbättrade möjligheter till uppföljning och styrning. Kommande uppföljningar kan innebära att målet revideras.

Indikatorer

Energianvändning kommunens fordon

Indikator SEK.O.B.1 Energianvändningen för kommunens fordon
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Senaste värdet: 5074 MWh2014
Drivs med Miljöbarometern