Sparsam körning

Antal utbildade i sparsam körning.

Antal utbildade i sparsam körning.
Datakälla: Skövde kommun
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2012
Senaste värdet:38 stycken (2015)
Utgångsvärde:52 stycken (2012)

Kommentar

Kommunen genomför ett projekt om trafiksäker och sparsam körning som syftar till att utbilda kommunens personal i ämnet. Antalet anställda som har gått utbildning i sparsam körning under 2015 är 38 stycken (november 2015). Det är betydligt mindre än föregående år då 483 stycken gick utbildningen. Den höga siffran år 2014 beror på att Omvårdnadsförvaltningen utbildade 434 anställda inom sparsam körning.
Drivs med Miljöbarometern