Privat användning av kommunens bilpool

Användning av kommunens bilpool för resor till och från arbetet och privat (mot ersättning).

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2012-12-31

Resultat

Åtgärden är satt som uppskjuten i väntan på besked. I dagsläget får bilpoolen inte användas för privata resor.

Åtgärderna till delmål O3 "Arbetsresor" bedöms sammantaget kunna ge effekter som är högre än den eftersträvade minskningen med 20 procent. Dock svårt att kvantifiera effekterna eftersom kunskap om utgångsläget saknas.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern