Kollektivtrafik till och från arbetet

Underlätta användning av kollektivtrafik för resor till och från arbetet.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Påbörjas senast:2012-12-31
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Under 2014 har tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafikens anläggningar diskuterats för bland annat kvarteret Rönnen 8 samt de framtida hållplatserna vid handelsområdet Norrmalm. Kvarteret Rönnen 8 är av stor betydelse för användning av kollektivtrafik för arbetsresor till och från det närbelägna Stadshuset.

Tidigare, under våren 2013, har en provåkarkampanj genomförts i syfte att underlätta användning av kollektivtrafik för resor till och från arbetet. Erbjudandet gick ut till samtliga anställda. Totalt inkom 1090 svar på kampanjen, varav 338 kvalificerade sig för ett provåkarkort.

Åtgärderna till delmål O3 "Arbetsresor" bedöms sammantaget kunna ge effekter som är högre än den eftersträvade minskningen med 20 procent. Dock svårt att kvantifiera effekterna eftersom kunskap om utgångsläget saknas.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern