Kampanjer för cykling

Strukturerade kampanjer för ökad cykling, ”cykla till jobbet” och liknande initiativ, genomförs strukturerat och återkommande.

Åtgärden är riktad mot kommunanställda.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

År 2013 pågick en cykelutmaning för kommunens anställda för att främja förändrade resvanor till och från samt i arbetet. Fyra tävlingar pågick under vår, sommar, höst och vinter där anställda deltog i 37 lag med sammanlagt 247 deltagare. Totalt cyklade deltagarna 50 000 kilometer och gick 11 500 kilometer, vilket sparade drygt 10 ton koldioxid för de som cyklade och 2 ton för de som promenerade till arbetet. Cykelutmaningen har fortsatt under följande år och år 2014 deltog 196 anställda och år 2015 deltog 232 stycken anställda.

Cykelutmaningen har genererat en rad positiva resultat. En uppföljning och utvärdering visar att 90 procent av deltagarna är positiva/mycket positiva till att cykla och gå till arbetet, 60 procent av deltagarna cyklar/går minst tre gånger i veckan och 35 procent av deltagarna tycker att cykelutmaningen påverkat deras resvanor.

Åtgärderna till delmål O3 "Arbetsresor" bedöms sammantaget kunna ge effekter som är högre än den eftersträvade minskningen med 20 procent. Dock svårt att kvantifiera effekterna eftersom kunskap om utgångsläget saknas.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern