Installation av elektriska motorvärmaruttag

Installation av elektriska motorvärmaruttag vid alla parkeringsplatser där kommunala fordon parkeras.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

På de förvaltningar/byggnader där ombyggnad skett finns motorvärmaruttag installerade men det är upp till varje enskild förvaltning att besluta om installation. På TEFA finns motorvärmaruttag till samtliga fordon.

Åtgärderna till delmål O3 "Arbetsresor" bedöms sammantaget kunna ge effekter som är högre än den eftersträvade minskningen med 20 procent. Dock svårt att kvantifiera effekterna eftersom kunskap om utgångsläget saknas.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern