Arbetsresor

Utsläppen av koldioxid vid kommunanställdas resor till och från arbetet ska minska med 20 procent från 2008 till 2020

Kommunanställdas resor till och från arbetet följs inte upp på något sätt idag. Åtgärder för att minska de anställdas användning av egen bil kan motiveras av flera skäl. Genom att de anställda utbildas i sparsam körning och använder bilpool, kollektivtrafik och cykel i högre utsträckning för sina resor till och från arbetet kan det antas att de anställdas benägenhet att använda egen bil privat minskar, vilket ger bidrag till klimatmålen för kommunen som geografiskt område. Ett framgångsrikt arbete för att minska anställdas användande av egen bil har stort nyhetsvärde och kan användas som ett gott exempel för att påverka företag och organisationer i kommunen att bedriva liknande insatser.

Åtgärder

Genomförs kontinuerligtUtbildning inom sparsam körning

Åtgärd SEK.O.3.a Behovsanpassad utbildning i sparsam körning (eco driving) för alla kommunanställda.

FörsenadPrivat användning av kommunens bilpool

Åtgärd SEK.O.3.b Användning av kommunens bilpool för resor till och från arbetet och privat (mot ersättning).

FörsenadInstallation av elektriska motorvärmaruttag

Åtgärd SEK.O.3.c Installation av elektriska motorvärmaruttag vid alla parkeringsplatser där kommunala fordon parkeras.

Genomförs kontinuerligtKollektivtrafik till och från arbetet

Åtgärd SEK.O.3.d Underlätta användning av kollektivtrafik för resor till och från arbetet.

FörsenadKampanjer för cykling

Åtgärd SEK.O.3.e Strukturerade kampanjer för ökad cykling, ”cykla till jobbet” och liknande initiativ, genomförs strukturerat och återkommande.
Drivs med Miljöbarometern