Verka för utbyggnad av solenergi

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Kommunen har varit med i projektet Soluppgång väst som pågick till och med 2011 för att få ökad kunskap om solenergi och för att kunna sprida information om solenergins möjligheter till allmänheten. Kommunen är med i överrenskommelsen Sol i Väst om att investera i solceller under de kommande åren. Överenskommelsen sträcker sig mellan 2014 - 2015 och är en del av Västra Götalands klimatstrategi.

Inom energi - och klimatrådgivningen har information lämnats till allmänheten om att det finns bidrag att söka för solceller genom personlig rådgivning samt genom information på kommunens hemsida. Det har också under 2013 och 2014 anordnats aktiviteter i samband med European Solar Days för att uppmärksamma solenergins potential. Inom ramen för energi- och klimatrådgivningen ingår också arbete med att informera om och ge råd om olika energislag inklusive solenergi riktad mot allmänheten, företag och organisationer.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern